växtval

- växtlista och planteringsplan -
Image

Den här tjänsten är för dig som vill ha hjälp att välja ut växter som passar i din trädgård. Jag hjälper till att välja växter till den ståndort som råder på platsen (d.v.s. zon, ljustillgång, vind, vattentillgång, jordtyp m.m.), och som även fungerar tillsammans estetiskt. Kanske önskar du en speciell stil eller ett särskilt värde, som t.ex. vackra höstfärger, mycket vintergrönt, en romantisk sommarblommande rabatt eller strikt modern stil?

Jag hjälper dig att hitta rätt växt till rätt plats. Växtvalen presenteras i en växtlista, där både svenskt och vetenskapligt namn anges. Annan information som anges i växtlistan är antal av respektive växt (utifrån tillhörande planteringsplan), kvalitet samt eventuella planteringskommentarer. Listan kan användas för att inköp av växterna ska gå smidigt och bli rätt.

Image

Om du planerar att anlita en anläggare för att skapa din trädgård så behöver du förutom växtlistan även en planteringsplan, så att anläggaren vet var de olika växterna ska planteras. Men även om du tänker anlägga planteringarna själv kan en planteringsplan vara väldigt bra att ha. På planteringsplanen framgår var i rabatten respektive växt ska planteras, med vilket avstånd till växterna bredvid och hur många av varje sort.

Tjänsten kan användas för en hel trädgård, del av trädgård eller för en enskild rabatt.

Image
De leveranser du får är:

- Växtlista

- Planteringsplan(er)

 

Pris enligt offert.

Image

Låter det intressant?

Kontakta mig gärna för offert, eller om du har några frågor!
Kontakt
Image